Co powinna zawierać umowa pożyczki na raty?

Wnioskujesz o dodatkową gotówkę, ale umowa z pożyczkodawcą wydaje Ci się podejrzana? Brakuje w niej istotnych danych oraz informacji o produkcie? Sprawdź, jakie elementy powinna zawierać prawidłowa umowa pożyczki pieniędzy.

Niezależnie od tego, czy pożyczasz pieniądze od banku, instytucji pozabankowej czy też od osoby prywatnej, zawsze bezwzględnie należy przyjrzeć się spisywanej umowie. Dokument taki obowiązkowo powinien bowiem zawierać pewne podstawowe elementy. Zostaną one omówione w tym artykule.

  1. Data i miejsce zawarcia umowy

Informacja ta powinna być zawarta na samej górze – w prawym górnym rogu, bądź też w pierwszym zdaniu umowy o pożyczkę na raty. W tym miejscu trzeba zwrócić po pierwsze uwagę na to, czy te informacje rzeczywiście zostały umieszczone, po drugie, czy są aktualne. Podpisanie dokumentu z datą wsteczną może zadziałać na Twoją niekorzyść.

  • Informacje dotyczące stron zawierających umowę

Kolejnym elementem jest zdefiniowanie stron umowy. Muszą się tutaj znaleźć dane osobowe pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy. Osoba fizyczna powinna przedstawić swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer i serię dokumentu tożsamości. Firma pożyczkowa powinna podać swoją pełną nazwę, dokładny adres siedziby oraz dane ewidencyjne, tj. KRS, NIP, REGON.

  • Kwota pożyczki oraz okres jej spłaty

W każdej umowie, niezależnie od tego, czego ona dotyczy, musi być przestawiony przedmiot umowy. W tym przypadku będzie to kwota
szybkiej pożyczki gotówkowej na raty oraz okres, w jakim planujemy ją spłacić. Jeśli chcesz otrzymać pożyczkę chwilówkę w wysokości 1 000 zł i spłacić ją w ciągu 30 dni, to właśnie te dane muszą zostać zawarte w umowie.

  • Długość obowiązywania umowy

Zazwyczaj rozpoczęcie umowy pokrywa się z uruchomieniem pożyczki, a zakończenie umowy z terminem spłaty ostatniej raty.

  • Ile trzeba zapłacić za zaciągnięcie pożyczki?

Koszty pożyczki na raty składają się nie tylko z oprocentowania i prowizji. Może się na nie składać również szereg innych opłat, które będziesz musiał pokryć. W tym miejscu muszą więc zostać jasno określone rzeczywiste koszty związane z pożyczką. W ich skład wchodzą odsetki, opłata rejestracyjna, prowizja, a także ewentualne opłaty przygotowawcze, opłaty operacyjne czy też koszty usług dodatkowych, a wreszcie całkowity koszt pożyczki oraz całkowita kwota do oddania.

Szukając odpowiedniej dla siebie pożyczki na raty warto pamiętać, że na rynku dostępne są również nieoprocentowane pożyczki bez odsetek, dostępne dla nowych klientów firm, wówczas koszty będą równe 0 zł.

  • Warunki zwrotu pożyczki

Wymagane jest przedstawienie informacji dotyczących liczby i wysokości rat, waluty kredytu, harmonogramu spłaty oraz metody zwrotu zadłużenia.

  • Czy wymagane jest zabezpieczenie pożyczki?

Niektóre firmy pożyczkowe wymagają wybrania formy zabezpieczenia pożyczki. Ma to miejsce szczególnie w przypadku kredytów gotówkowych na dużą kwotę – pamiętaj jednak, że nie jest to obowiązkowe! Jako przykład takiego zabezpieczenia można podać zastaw nieruchomości, poręczenie, weksel czy ubezpieczenie pożyczki.

  • Czy można wydłużyć okres spłaty?

Jeśli firma, z którą podpisujesz umowę, umożliwia skorzystanie z opcji wydłużenia terminu spłaty, w umowie zostaną zawarte informacje na ten temat. Będą w niej jasno opisane zasady takiej usługi oraz koszty z nią związane.

  • Co się stanie, jeśli nie spłacisz pożyczki w terminie?

Niespłacenie zobowiązania w terminie zadeklarowanym w umowie pociąga za sobą konsekwencje finansowe. W kolejnej części umowy powinny więc zostać zawarte informacje o wysokości odsetek karnych za opóźnienia w spłacie raty i koszt wezwań do zapłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *